دهکده کارگردان فیلم پیانیست کارگردان قانونی

دهکده: کارگردان فیلم پیانیست کارگردان قانونی فرانسه دادگاه آمریکا سینما سوئیس پرونده

گت بلاگز اخبار اجتماعی وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت‌های تازه

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام استقبال از پیشنهادهای تازه جهت بهرمندی افراد زیاد از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، وقت اع

وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت‌های تازه

وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت های جدید

عبارات مهم : قانون

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام استقبال از پیشنهادهای تازه جهت بهرمندی افراد زیاد از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، وقت اعلام اسامی 20 هزار واجد کسر خدمت های تازه رانیز اعلام کرد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آخر مهلت عضویت جهت بهرمندی از کسر خدمت های تازه سربازی گفت: عملیات عضویت از واجدین شرایط عصر روز یکشنبه (10 دی ماه) در سراسر کشور آخر یافت و همزمان با آن عملیات اجرایی جهت شناسایی 20 هزار نفر نخست در دستور کار قرار گرفت.

وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت‌های تازه

وی راجع به امکان وقت تازه جهت عضویت کنندگان نیز اظهار کرد: در سال آینده زمانی جهت ثبت نام مجدد و تصحیح اطلاعات داده خواهد شد ، البته این وقت کوتاه تر از وقت مرحله نخست خواهد بود.

کمالی در پاسخ به سوالی راجع به نحوه راستی آزمایی مشخصات و اطلاعات ثبت شده است نیز گفت: راستی آزمایی در دو مرحله انجام می شود در مرحله اول افرادی که بر اساس خوداظهاری فرم ها را پر کرده و واجد امتیاز اوج شده است و جز 20 هزار نفر نخست قرار گرفته اند شناسایی می شوند و سپس این افراد به یگان های مربوطه دعوت شده است و از آنهاخواسته می شود تا مدارک خود را جهت اثبات آنچه که بر اساس خوداظهاری مطرح کرده بودند ارائه کنند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام استقبال از پیشنهادهای تازه جهت بهرمندی افراد زیاد از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، وقت اع

وی با بیان اینکه بنا بر قانون و مصوبه مجلس هر سال 20 هزار نفر می توانند از این کسر خدمت استفاده کنند، افزود: 20 هزار نفر تا آخر سال جهت بهرمندی از این کسر خدمت ها گزینش می شوند، درسال آینده نیز مجددا 20 هزار نفر که دارای امتیاز بیشتری بوده و در همان سال سرباز بوده یا موعد اعزام به خدمتشان مربوط به همان سال باشد گزینش می شود.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح راجع به افرادی که ممکن است امسال جز 20 هزار نفر بوده ولی در ماه و روزهای نهایی خدمت ارزش قرار گرفته باشند، گفت: توصیه ما به این افراد این است که دوران سربازی خود را سپری کرده و از فرصتی که جهت دریافت کسر خدمت برایشان مهیا شده است جهت برادرشان استفاده کنند ولی اگر برادری ندارند می توانند از این سهمیه استفاده کنند.

زمان اعلام اسامی 20 هزار فرد واجد کسر خدمت

وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت‌های تازه

کمالی راجع به 20 هزار نفر دارای بییشتری امتیاز که چه زمانی معرفی خواهند شد گفت: قطعا بعد از انجام بررسی های مورد نیاز تا آخر همین ماه این افراد معرفی خواهند شدو بعد از آن از آنها خواسته می شود با طی مراحل قانونی جهت تعیین تکلیف، دریافت کسر خدمت و یا تسویه حساب اقدام کنند.

به گفته کمالی افرادی که جهت تسویه حساب معرفی می شوند جزو سربازان مشمول به خدمت هستند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام استقبال از پیشنهادهای تازه جهت بهرمندی افراد زیاد از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، وقت اع

رییس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوالی که آیا ممکن است ظرفیت 20 هزار نفر در هر سال عوض کردن کند، به ایسنا گفت: اعلام این ظرفیت از سوی مجلس شورای اسلامی بوده و تغییری نخواهد کرد. بنابر این چنین چیزی منتفی است.

استقبال از پیشنهادهای تازه کسر خدمت

وقت اعلام اسامی 20 هزار مشمول کسر خدمت‌های تازه

کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عضویت دست کم 340 هزار نفر جهت استفاد از این کسر خدمت ها، آیا تعیین سهمیه 20 هزار نفری درسال عادلانه است یا خیر؟ اظهار کرد: این عنوان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح نیز مطرح شده است و به همین علت پیشنهاد ما این بود که امکان بهرمندی تمام افراد از کسر خدمت ایثارگری رزمندگی وجود داشته و به ازای هر یک ماه سابقه حضور والدین در جبهه، 9 روز به فرزندانشان کسر خدمت داده شود ولی این قانون که پیش تر اجرا شده است بود مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و آنها اعتقاد بودند سهیمه 20 هزار نفری تمام متقاضیان را مشمول بر می شود.

کمالی با بیان اینکه این قانون در حال حاضر اجرایی شده است و ما ملزم به اجرای قانون هستیم گفت: ولی قطعا ما از هر پیشنهادی که منجر به استفاده افراد بیشتری از این کسر خدمت ها باشد استقبال کرده و این پیشنهادها را بررسی خواهیم کرد.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | استفاده | نیروهای مسلح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz